Juntos somos mas/Společně jsme lepší

Španělsky

(oooo eeeeo oooo eeeeo oooo eeeeo oooo eeeeo)


Quien le pone limite al deseo, ohheni cuando se quiere triunfar No importa nada,lo quiero,oh es cantar y bailar
La diferencia esta aqui dentro en mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar

Encuentro todo En mi música Porque estoy Siempre bailando Yo necesito Que mi música Me diga que Estoy buscando Buscando en míí

Si hay duda No hay duda La única verdad Esta en tu corazón Si hay duda No hay duda Se hace claro el camino Ilegaré ami destino

Quien le pone limite al deseo,oh cuando se quiere triunfar No importa nada,lo quiero,oh es cantar y bailar Algo suena en mí
Algo suena en vos Mueve tu cuerpo Mueve looo

Encuentro todo En mi música Porque estoy Siempre bailando Yo necesito Que mi música Me diga que Estoy buscando Buscando en míí

Algo suena en mí, Algo suena en vos, es tan distinto y fantástico. Suena distinto, baila tu corazón. Mueve tu cuerpo, muévelo.

Encuentro todo En mi música Porque estoy Siempre bailando Yo necesito Que mi música Me diga que Estoy buscandoBuscando en míí

Encuentro todo En mi música Porque estoy Siempre bailando Yo necesito Que mi música Me diga que Estoy buscando Buscando en míí

oooo ooo o

 

 

Česky

(oooo eeeeo oooo eeeeo oooo eeeeo oooo
eeeeo)

Kdo dává limiity tvým příním oh
pokud si přeješ uspět
Na ničem nezáleží,  to co chci
je zpívat a tančit. Oh,Oh
Rozdíl je tady v mé mysli.
Jsem hvězda předurčena k úspěchu

Všechno nacházím ve své hudbě,
protože vždy tančím.
Potřebuji jen svou hudbu.
Tak mi řekni, co v sobě hledám, hledám.

Pochybuješ-li, nepochybuj.
Jediná pravda je ve tvém srdci.
Pochybuješ-li, nepochybuj.
Tahle cesta je jasnější.
Svůj osud mám na dosah.

Kdo dává limiity tvým příním oh
pokud si přeješ uspět
Na ničem nezáleží,  to co chci
je zpívat a tančit.

Něco ve mě zní, něco v tobě zní. Pohni svým tělem, pohni.

Kdo klade omezení na přání oh
pokud chce uspět
bez ohledu na to chci to oh
chci zpívat a tančit

Všechno nacházím ve své hudbě,
protože vždy tančím.
Potřebuji jen svou hudbu.
Tak mi řekni, co v sobě hledám, hledám.

Něco ve mě zní, něco v tobě zní.
Je to tak jiné a užasné.
Zníto jako instink, tanči svým srdcem.
Pohni svým tělem, pohni.

Všechno nacházím ve své hudbě,
protože vždy tančím.
Potřebuji jen svou hudbu.
Tak mi řekni, co v sobě hledám, hledám.

Všechno nacházím ve své hudbě,
protože vždy tančím.
Potřebuji jen svou hudbu.
Tak mi řekni, co v sobě hledám, hledám.